Συμβουλευτική γονέων - ζευγαριών

Published in Υπηρεσίες

Η συμβουλευτική ζευγαριών απευθύνεται σε συζύγους, αλλά και σε ζεύγη που ζουν μαζί χωρίς να έχουν παντρευτεί. Σκοπός της θεραπείας είναι να βοηθήσει τα προβλήματα που δημιουργούνται στη σχέση των δύο ατόμων. Η θεραπεία στοχεύει να βελτιώσει την επικοινωνία ανάμεσα στο ζεύγος, να διευκρινίσει τους ατομικούς στόχους του καθενός, να λύσει διαπροσωπικές συγκρούσεις και να βοηθήσει κάθε έναν από τους δύο συντρόφους να αντιληφθεί πως αντιδρούν στον άλλον διαστρεβλωμένα (= μεταβιβαστικά) λόγω παλιότερων εμπειριών με γονείς, αδέρφια κτλ. Σκοπός της θεραπείας ζεύγους δεν είναι να κρατήσει το ζεύγος οπωσδήποτε μαζί, αλλά να βοηθήσει στη λύση διαπροσωπικών προβλημάτων, αν μπορούν φυσικά να λυθούν. Τα προβλήματα αυτά μπορεί να εκφράζονται σαν διαταραχές στη λεκτική ή τη μη λεκτική επικοινωνία, σαν κοινωνικές διαφορές σαν διαφορές στόχων και προσδοκιών γενικά και που να αφορούν τη σχέση ειδικότερα , σαν οικονομικές διαφορές, σαν προβλήματα στην σεξουαλική τους ζωή κ.ο.κ.
Οι θεραπευτικές συνεδρίες συνήθως είναι εβδομαδιαίες, μπορεί όμως να είναι και συχνότερες. Η θεραπεία μπορεί να γίνεται σε συνδυασμό με ατομική ψυχοθεραπεία του ενός ή και των δύο συζύγων ή ακόμη να συμμετέχουν και σε ομαδική θεραπεία ζευγών.
Αντίστοιχα η συμβουλευτική γονέων αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πυλώνα παροχής υπηρεσιών του κέντρου μας, όπου σκοπός είναι να βελτιώσει την επικοινωνία ανάμεσα στους γονείς με τα παιδιά, να διευκρινίσει τους ατομικούς στόχους του καθενός, να λύσει διαπροσωπικές συγκρούσεις και να βοηθήσει κάθε έναν από τα μέλη της οικογένειας να αντιληφθεί πως αντιδρούν στον άλλον διαστρεβλωμένα (= μεταβιβαστικά) λόγω παλιότερων εμπειριών με γονείς, αδέρφια κτλ, έχοντας σαν αποτέλεσμα την βελτίωση συμπεριφοράς των μελών της οικογένειας μέσα σε αυτήν, την εξομάλυνση των σχέσεων και την δημιουργία μηχανισμών αντιμετώπισης εσωτερικών προβλημάτων.

Read more...

Συμβουλευτική Γονέων και Ψυχολογική Υποστήριξη

Published in Υπηρεσίες

Η οικογένεια είναι ένα δυναμικό σύστημα με μία πορεία ζωής. Τα μέλη της επικοινωνούν, τους ενώνουν δεσμοί αγάπης και έχουν συγκεκριμένους ρόλους. Στις σύγχρονες κοινωνίες, η οικογένεια έχει τροποποιηθεί πολύ, οι ρόλοι είναι συγκεχυμένοι και οι απαιτήσεις πολλές. Συχνά οι γονείς βρίσκονται απέναντι σε δυσεπίλυτα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν σε σχέση με τα παιδιά τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι γονείς μπορεί να αναζητήσουν υποστήριξη σε κάποιον ειδικό.

Η συμβουλευτική γονέων έχει στόχο να ενδυναμώσει το ρόλο κάθε γονέα ώστε ο ίδιος να είναι σε θέση να βοηθήσει το παιδί να ωριμάσει συναισθηματικά και να αυτονομηθεί.

Η συμβουλευτική γονέων απευθύνεται σε γονείς όλων των ηλικιών, και τα πιο συχνά θέματα που αναφέρονται είναι:

Διαζύγιο, απώλεια,
πένθος,
προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών στο σπίτι ή το σχολείο,
δυσκολίες σχολικής προσαρμογής,
μαθησιακές δυσκολίες και
διαταραχή ελλειματικής προσοχής και υπερκινητικότητας,
συναισθηματικά προβλήματα των παιδιών,
οργανικά προβλήματα κ.α.

Οι συνεδρίες μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο με τους γονείς ή το γονέα/κηδεμόνα, ή να πραγματοποιούνται παράλληλα με την ατομική θεραπεία του παιδιού. Η συχνότητα των συνεδριών καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης αλλά και αναγνώρισης των ειδικών αναγκών κάθε οικογένειας.

Read more...
Subscribe to this RSS feed