Ομαδική ψυχοθεραπεία

Published in Υπηρεσίες

Είναι η μορφή της ψυχοθεραπείας, όπου προσεκτικά επιλεγμένοι ασθενείς τοποθετούνται σε μια ομάδα, που καθοδηγείται από ένα εκπαιδευμένο ψυχοθεραπευτή, με σκοπό να βοηθήσει ο ένας ασθενής τον άλλο, ώστε να επέλθει αλλαγή στη συμπεριφορά ή και στην προσωπικότητα τους.
Υπάρχουν διάφοροι τύποι ομαδικής ψυχοθεραπείας ανάλογα με τη σύνθεση της ομάδας, το είδος της θεραπευτικής διεργασίας, τον τρόπο συντονισμού και καθοδήγησης του θεραπευτή, το θεωρητικό σύστημα αναφοράς της θεραπείας.
Οι περισσότεροι κλινικοί εργάζονται μέσα σ'ένα ψυχαναλυτικό (ψυχοδυναμικό) σύστημα αναφοράς. Όπως , όμως αναφέραμε και παραπάνω το ψυχαναλυτικό σύστημα αναφοράς είναι το κύριο θεωρητικό υπόβαθρο της ομαδικής ψυχοθεραπείας, που εκφράζεται με τρεις διαφορετικούς τρόπους θεραπευτικής παρέμβασης : α) προς το άτομο β) προς τις διαντιδράσεις μεταξύ των μελών, γ) προς την ομάδα ολόκληρη ως ενότητα. Αν και διάφοροι θεραπευτές μπορεί να εστιάζονται περισσότερο ή λιγότερο σε κάποιον από τους τρεις αυτούς τρόπους, ο συχνότερος εστιασμός είναι στις διαντιδράσεις μεταξύ των μελών με κάποιου βαθμού εστιασμό στις δύο άλλες διαστάσεις.
Καθώς λοιπόν, το βασικό πεδίο παρατήρησης και παρέμβασης στην ομαδική ψυχοθεραπεία είναι οι διαντιδράσεις ανάμεσα στα μέλη, ο πόλος του θεραπευτή είναι κυρίως η διέγερση, συντήρηση, διεύθυνση, επέκταση και ερμηνεία των διαντιδράσεων.

Read more...

Aτομική ψυχοθεραπεία

Published in Υπηρεσίες

Ψυχοθεραπεία είναι η μορφή θεραπείας των ψυχικών διαταραχών στην οποία ένα εκπαιδευμένο άτομο εγκαθιστά μια συμφωνία συνεργασίας με τον ασθενή και μεσα από μια καθορισμένη θεραπευτική επικοινωνία – λεκτική και μη λεκτική – επιχειρεί να ανακουφίσει την ψυχική διαταραχή , να αντιστρέψει ή να μεταβάλλει τη δυσπροσαρμοστική συμπεριφορά και να ενθαρρύνει την πρόοδο και την ανάπτυξη της προσωπικότητας .

Η αντανάκλαση μιας επιτυχημένης ψυχοθεραπευτικής προσπάθειας , είτε απευθύνεται στην ανακούφιση των συμπτωμάτων κυρίως (π.χ, θεραπεία συμπεριφοράς ) είναι η καλύτερη λειτουργικότητα του ατόμου στις διαπροσωπικές σχέσεις και στην εργασία και η ευχάριστη χρησιμοποίηση του ελεύθερου χρόνου. Η ανθρώπινη σχέση, λοιπόν , και η ανθρώπινη επικοινωνία είναι η βάση της ψυχοθεραπείας, γεγονός το οποίο αποτελεί προτεραιότητα και βάση της λειτουργίας του κέντρου μας.

Read more...
Subscribe to this RSS feed