Υπηρεσίες (14)

Υπηρεσίες

αγωγή δυσλεξίας

Υπάρχουν διάφορα τεστ, τα οποία εξετάζουν όλο το νοητικό προφίλ του παιδιού. Πώς σκέφτεται λεκτικά, πώς σκέφτεται πρακτικά, και ανάλογα με τις αντιδράσεις του ο ειδικός καταλαβαίνει αν έχει προβλήματα τα οποία χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση και συμβουλεύει τους γονείς ακριβώς τι να κάνουν για να περιορίσουν τις συγκεκριμένες δυσκολίες.

Οπωσδήποτε, το να έχει ένα παιδί μια ειδική μαθησιακή δυσκολία δεν δείχνει κάποια μειονεξία, το αντίθετο μάλιστα, σημαίνει ότι έχει το χάρισμα να σκέφτεται με πολυδιάστατο τρόπο. Όπως, για παράδειγμα, ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι και ο Γουόλτ Ντίσνεϊ που ήταν δυσλεκτικοί. Όμως, συχνά οι γονείς, επειδή δεν γνωρίζουν πολλά, φοβούνται να το ερευνήσουν έγκαιρα και περιμένουν να το αντιμετωπίσουν όταν το παιδί τελειώνει το Δημοτικό και πάει στο Γυμνάσιο, όπου τότε είναι λίγο αργά.

Read more...

Ειδική αγωγή

Προς το τέλος της Α΄ με αρχή της Β΄ Δημοτικού, ένα παιδί μπορεί να εμφανίσει τα πρώτα συμπτώματα δυσλεξίας ή άλλης μαθησιακής δυσκολίας. Οι πρώτες ενδείξεις είναι συνήθως ότι παρουσιάζει δυσκολία με την εκμάθηση της Ανάγνωσης και της Γραφής, προσθέτει ή αφαιρεί γράμματα σε λέξεις ή παραλείπει ολόκληρες λέξεις διαβάζει ή γράφει, έχει προβλήματα στο να μάθει να λέει την ώρα, γράφει πολύ αργά και δεν προλαβαίνει ολοκληρώσει τις εργασίες του μαζί με τα άλλα παιδάκια στην τάξη. Τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες διαθέτουν νοημοσύνη μέσου όρου και πάνω, αλλά απλώς έχουν μια ειδική δυσκολία σε κάποιο νοητικό τομέα.

Οι μαθησιακές δυσκολίες δεν έχουν σχέση με τη νοημοσύνη ενός παιδιού. Οφείλονται σε μια διαφορετική λειτουργία του εγκεφάλου, η οποία επηρεάζει τη λήψη και την επεξεργασία μιας πληροφορίας. Τα παιδιά που παρουσιάζουν τέτοιες ιδιαιτερότητες απλά βλέπουν, ακούν και αντιλαμβάνονται τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο.
Οι πιο συνηθισμένες μαθησιακές δυσκολίες

ΔΥΣΛΕΞΙΑ
Είναι η εξελικτική δυσκολία στην επεξεργασία του γραπτού λόγου και κατά συνέπεια δυσκολία στην ανάγνωση, δυσανάλογα επίμονη προς την ηλικία και το νοητικό δυναμικό του μαθητή, και επίσης επίμονη αδυναμία στην εκμάθηση της ορθογραφίας των λέξεων.
Τα σημάδια
- Δυσκολίες στην ανάγνωση (αργός ρυθμός ανάγνωσης, διστακτική και συλλαβική ανάγνωση, λάθη σε επίπεδο σύγχυσης βασικών αντιστοιχιών ήχων και γραπτών συμβόλων, λάθη με οπτικές ομοιότητες γραμμάτων, παράλειψη, αντικατάσταση, αντιμετάθεση γραμμάτων, συλλαβών ή και λέξεων, ελλιπής κατανόηση του κειμένου, χάσιμο της σειράς του βιβλίου).
- Δυσκολίες στη γραφή (πολλά ορθογραφικά λάθη, παραλείψεις, προσθέσεις, αντιμεταθέσεις, αντικαταστάσεις γραμμάτων, συλλαβών & λέξεων, κακογραφία, ακαταστασία, μουντζούρες στο γραπτό, αδικαιολόγητα κενά, κατάργηση των διαστημάτων, απουσία σημείων στίξης, απουσία κεφαλαίων ή παρεμβολή τους ανάμεσα στα πεζά).
- Δυσκολίες στα μαθηματικά (προβλήματα στην άμεση μνήμη, όταν ενασχολούνται με αριθμητικές πράξεις, απώλεια θέσης ή σειράς στην πρόσθεση στηλών με αριθμούς, δυσκολία εκμάθησης της προπαίδειας).

ΔΥΣΑΡΙΘΜΗΣΙΑ
Είναι η δυσκολία στην εκμάθηση των μαθηματικών εννοιών και δεξιοτήτων, παρά την απουσία εμφανούς διαταραχής, όπως κάποιο σύνδρομο ή νοητική υστέρηση. Η δυσαριθμησία μπορεί να είναι: α) αναπτυξιακή ή εξελικτική β) επίκτητη. Στην πρώτη περίπτωση, αναφερόμαστε σε άτομα σχολικής ηλικίας (μαθητές) που για πρώτη φορά έρχονται σε επαφή και αποκτούν μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες. Η δεύτερη αφορά άτομα που έχουν μάθει μαθηματικά, αλλά αργότερα, κατά την παιδική/εφηβική ή συχνότερα ενήλικη ζωή τους, χάνουν αυτή την ικανότητά τους, κάτι που οφείλεται σε μια επίκτητη διαταραχή που συνδέεται με κάποια βλάβη στον εγκέφαλο. Ο όρος «αναπτυξιακή» σημαίνει απλώς ότι το παιδί δεν αποκτά εύκολα μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες, και το πρόβλημα συνδέεται με την ποιότητα της αρχικής του μάθησης.

Τα σημάδια
- Δυσκολίες στην τέλεση απλών μαθηματικών πράξεων (εμμονή στο μέτρημα με δάχτυλα, μεγάλο διάστημα περισυλλογής) και στην αντίληψη ποσοτήτων και μεγεθών.
- Αδυναμία προσανατολισμού και συσχετισμών στα «αριθμητικά διαστήματα» : 1-100, 1-1000 κλπ.
- Αδυναμία συγκράτησης πρόσφατων μαθηματικών θεμάτων και εννοιών, παρ' όλη την επανάληψη.
- Δυσκολίες στην αφαίρεση και στη διαίρεση, περισσότερο από ο, τι στην πρόσθεση.
- Δυσκολίες προσανατολισμού στο χώρο, σύγχυση των εννοιών «δεξιά» και «αριστερά».
- Μνήμη μικρής διάρκειας σε πρόσφατες μαθηματικές έννοιες, προπαίδεια κ. α.
- Μη επιθυμητά αποτελέσματα με την εξάσκηση και τη μελέτη.
- Δυσκολία στην επιλογή των απαραίτητων πράξεων για τη σωστή επίλυση προβλημάτων.

ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ
Είναι μια νευρολογική διαταραχή, που χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στη γραφή, με παραμορφώσεις ή λάθη. Τα παιδιά με αυτή τη διαταραχή σχηματίζουν γράμματα με λάθος μέγεθος ή και κατεύθυνση ή γράφουν λανθασμένες και με ορθογραφικά σφάλματα λέξεις, παρά τις οδηγίες για το αντίθετο. Επίσης, είναι πιθανό να έχουν και άλλες δυσκολίες μαθησιακές, αλλά συνήθως δεν έχουν κοινωνικές δυσκολίες.

Τα σημάδια
- Ασκείται πολύ μεγάλη ή πολύ μικρή πίεση στο εργαλείο γραψίματος (μολύβι, πινέλο).
- Τα γράμματα δεν τοποθετούνται πάνω στη γραμμή.
- Τα γράμματα είναι δυσανάγνωστα.
- Το γράψιμο είναι πολύ αργό.
- Το γράψιμο δεν κινείται οριζόντια, αλλά κλίνει προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
- Οι σειρές συγκλίνουν.
- Τα διαστήματα μεταξύ των λέξεων είναι ανομοιογενή.
- Το μέγεθος των γραμμάτων δεν είναι σταθερό.
- Κάποια γράμματα δεν σχηματίζονται ολοκληρωμένα.
- Το γράψιμο φαίνεται κοπιαστικό.

ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΙΑ
Η αιτιολογία της δυσαναγνωσίας δεν είναι σαφής, όπως συμβαίνει και με την πλειοψηφία των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Τα αίτιά της μπορεί να ποικίλλουν. Οι περισσότερες σύγχρονες έρευνες συμπεραίνουν ότι πρόκειται για πρόβλημα στην καταγραφή και επεξεργασία αυτού που βλέπουμε την ώρα της ανάγνωσης και μπορεί να επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι το περιβάλλον ή το φως. Πρόκειται για ανικανότητα του εγκεφάλου να αποκωδικοποιήσει οπτικά ερεθίσματα του κειμένου. Άλλη παράμετρος που ενδεχομένως μπορεί να εμπλέκεται είναι η φωνολογική αποκωδικοποίηση των ήχων. Όπως και να έχει, είναι γεγονός ότι μπορούμε να υποψιαστούμε από πολύ μικρή ηλικία ότι το παιδί μας παρουσιάζει ανάλογη δυσκολία. Στην αντιμετώπιση του προβλήματος, καθοριστικό ρόλο παίζει η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση από το λογοθεραπευτή, που λύνει το πρόβλημα από τη ρίζα του. Έτσι, ανάλογα με το παιδί και το είδος της διαταραχής, η λύση μπορεί να είναι άμεση ή μακροχρόνια, εφόσον στην προκειμένη περίπτωση επιλεγεί και καθοριστεί το ιδανικό θεραπευτικό πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του εκάστοτε μαθητή.

Τα σημάδια
- Λάθη (αντικαταστάσεις, παραλήψεις, αντιμεταθέσεις).
- Δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση (κομπιαστή ανάγνωση).
Αντικαταστάσεις λέξεων.

ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ
Αφορά τη δυσκολία της γραφής, τόσο στο επίπεδο της λέξης όσο και στο επίπεδο της πρότασης και της σύνταξης γραπτής παραγράφου. Τα λάθη των παιδιών με δυσορθογραφία μπορούν να ταξινομηθούν σε επτά μεγάλες κατηγορίες:
1α. Λάθη στην τοποθέτηση των γραφημάτων στο χώρο
- Αντικατάσταση γραμμάτων από άλλα γειτονικών μορφών.
- Διαφορετικά προσανατολισμένα (ε – 3, ρ – 9, δ – 2).
- Γειτονικής μορφής (χ – γ).
1β. Αντιστροφές
- Αντιστροφή αρχικού φωνήεντος (αρ – Ρα).
- Αντιστροφές μέσα στη συλλαβή ή σε διαδοχικά σύμφωνα (τρία – τίρα).
- Παράλειψη γραμμάτων ή συλλαβών.
- Πρόσθεση γραμμάτων ή συλλαβών.
- Σύνδεση των λέξεων (της μαμάς του – της μαμάστου).
2. Φωνολογικά λάθη
- Αντικατάσταση άηχου ηχηρού φωνήματος.
- Απλοποίηση συμπλέγματος (βάφτισα – βάφισα).
- Αφομοίωση (παγώνω – παγώγω).
- Επένθεση (κλαίω – καλαίω).
- Παραποίηση φωνηέντων (πέντε – πέντα).
3. Λάθη χρήσης (ιστορική ορθογραφία) (ωραίος – ορέος, κοιμάμαι – κιμάμαι).
4. Λάθη στη χρήση διαφορετικών γραμμάτων ενός ίδιου ήχου (ευχαριστώ – εφχαριστώ, ευαίσθητος – εβαίσθητος).
5. Λάθη συμφωνίας γραμματικής κλίσης. Τα παιδιά με δυσορθογραφία μπορεί να γνωρίζουν τους γραμματικούς κανόνες, αλλά δεν μπορούν να τους εφαρμόσουν.
6. Αντικατάσταση λέξεων (γάτα – σκύλος).
7. Ομόηχες λέξεις (λίπη – λύπη – λείπει).

ΔΥΣΠΡΑΞΙΑ
Ο όρος αναφέρεται σε ειδική διαταραχή της περιοχής της ανάπτυξης των κινητικών δεξιοτήτων. Τα άτομα με δυσπραξία έχουν τη δυσκολία να σχεδιάσουν και να ολοκληρώσουν μια πράξη. Υπολογίζεται ότι περίπου το 6% των παιδιών εμφανίζει σημάδια δυσπραξίας, και το 70% αυτών είναι αγόρια. Η δυσπραξία μπορεί να επηρεάσει διαφορετικές περιοχές της λειτουργικότητας, που ποικίλλει ανάμεσα σε ένα απλό κινητικό έργο, όπως είναι η χειρονομία του χαιρετισμού, και σε περισσότερο περίπλοκα έργα, όπως είναι το πλύσιμο των δοντιών. Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως, αν ένα παιδί παρουσιάζει τέτοιου είδους δυσκολίες, όπως αυτές που περιγράφονται παρακάτω, δεν είναι απαραίτητο να έχει δυσπραξία. Αν, όμως, ένα άτομο εμφανίζει δυσκολίες αυτού του τύπου, για αρκετό χρονικό διάστημα, επιβάλλεται η εξέτασή του από ειδικό, για να διερευνηθεί η πιθανότητα εμφάνισής της.

Τα σημάδια
- Η δυσπραξία προκαλεί δυσκολία στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών, τα οποία μπορεί να έχουν προβλήματα στις σχέσεις με τους συνομηλίκους τους. Μολονότι είναι έξυπνα, ωστόσο φαίνονται ανώριμα, και μερικά μπορεί να αναπτύξουν φοβίες και ψυχαναγκαστική συμπεριφορά.
- Οι δυσκολίες συντονισμού των κινήσεων δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και σε άλλες αθλητικές δραστηριότητες.
- Οι δυσκολίες στη γραφή, όπως τα κακοσχηματισμένα γράμματα, το κράτημα του μολυβιού και το αργό γράψιμο, μπορεί να καταστήσουν τη σχολική εργασία απογοητευτική.

ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ & ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Πολλά παιδιά, ιδιαίτερα στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, χαρακτηρίζονται από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς ζωηρά, υπερκινητικά, απρόσεκτα, δραστήρια ή ανυπάκουα. Αυτή η συμπεριφορά, αν και δυσκολεύει τη ζωή των γονέων και των δασκάλων, θεωρείται έως μια ηλικία φυσιολογική. Παρ' όλα αυτά, όμως, επιβαρύνουν την καθημερινή ζωή του παιδιού, καθώς και τη σχολική επίδοσή του. Τότε, πιθανόν το παιδί να πάσχει από Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ – Υ). Η διαταραχή αυτή είναι πολύ συχνή κυρίως στα αγόρια και τα χαρακτηριστικά της είναι τρία: η υπερκινητικότητα, η ελλειμματική προσοχή και η παρορμητικότητα.

Τα σημάδια
- Το παιδί είναι υπερβολικά δραστήριο σε σχέση με τα παιδιά της ηλικίας του, και είναι σχεδόν αδύνατο να παραμείνει ήρεμο.
- Είναι αφηρημένο και χάνει τα πράγματά του.
- Δεν έχει υπομονή να ακούσει οδηγίες.

Read more...

Συμβουλευτική γονέων - ζευγαριών

Η συμβουλευτική ζευγαριών απευθύνεται σε συζύγους, αλλά και σε ζεύγη που ζουν μαζί χωρίς να έχουν παντρευτεί. Σκοπός της θεραπείας είναι να βοηθήσει τα προβλήματα που δημιουργούνται στη σχέση των δύο ατόμων. Η θεραπεία στοχεύει να βελτιώσει την επικοινωνία ανάμεσα στο ζεύγος, να διευκρινίσει τους ατομικούς στόχους του καθενός, να λύσει διαπροσωπικές συγκρούσεις και να βοηθήσει κάθε έναν από τους δύο συντρόφους να αντιληφθεί πως αντιδρούν στον άλλον διαστρεβλωμένα (= μεταβιβαστικά) λόγω παλιότερων εμπειριών με γονείς, αδέρφια κτλ. Σκοπός της θεραπείας ζεύγους δεν είναι να κρατήσει το ζεύγος οπωσδήποτε μαζί, αλλά να βοηθήσει στη λύση διαπροσωπικών προβλημάτων, αν μπορούν φυσικά να λυθούν. Τα προβλήματα αυτά μπορεί να εκφράζονται σαν διαταραχές στη λεκτική ή τη μη λεκτική επικοινωνία, σαν κοινωνικές διαφορές σαν διαφορές στόχων και προσδοκιών γενικά και που να αφορούν τη σχέση ειδικότερα , σαν οικονομικές διαφορές, σαν προβλήματα στην σεξουαλική τους ζωή κ.ο.κ.
Οι θεραπευτικές συνεδρίες συνήθως είναι εβδομαδιαίες, μπορεί όμως να είναι και συχνότερες. Η θεραπεία μπορεί να γίνεται σε συνδυασμό με ατομική ψυχοθεραπεία του ενός ή και των δύο συζύγων ή ακόμη να συμμετέχουν και σε ομαδική θεραπεία ζευγών.
Αντίστοιχα η συμβουλευτική γονέων αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πυλώνα παροχής υπηρεσιών του κέντρου μας, όπου σκοπός είναι να βελτιώσει την επικοινωνία ανάμεσα στους γονείς με τα παιδιά, να διευκρινίσει τους ατομικούς στόχους του καθενός, να λύσει διαπροσωπικές συγκρούσεις και να βοηθήσει κάθε έναν από τα μέλη της οικογένειας να αντιληφθεί πως αντιδρούν στον άλλον διαστρεβλωμένα (= μεταβιβαστικά) λόγω παλιότερων εμπειριών με γονείς, αδέρφια κτλ, έχοντας σαν αποτέλεσμα την βελτίωση συμπεριφοράς των μελών της οικογένειας μέσα σε αυτήν, την εξομάλυνση των σχέσεων και την δημιουργία μηχανισμών αντιμετώπισης εσωτερικών προβλημάτων.

Read more...

Ομαδική ψυχοθεραπεία

Είναι η μορφή της ψυχοθεραπείας, όπου προσεκτικά επιλεγμένοι ασθενείς τοποθετούνται σε μια ομάδα, που καθοδηγείται από ένα εκπαιδευμένο ψυχοθεραπευτή, με σκοπό να βοηθήσει ο ένας ασθενής τον άλλο, ώστε να επέλθει αλλαγή στη συμπεριφορά ή και στην προσωπικότητα τους.
Υπάρχουν διάφοροι τύποι ομαδικής ψυχοθεραπείας ανάλογα με τη σύνθεση της ομάδας, το είδος της θεραπευτικής διεργασίας, τον τρόπο συντονισμού και καθοδήγησης του θεραπευτή, το θεωρητικό σύστημα αναφοράς της θεραπείας.
Οι περισσότεροι κλινικοί εργάζονται μέσα σ'ένα ψυχαναλυτικό (ψυχοδυναμικό) σύστημα αναφοράς. Όπως , όμως αναφέραμε και παραπάνω το ψυχαναλυτικό σύστημα αναφοράς είναι το κύριο θεωρητικό υπόβαθρο της ομαδικής ψυχοθεραπείας, που εκφράζεται με τρεις διαφορετικούς τρόπους θεραπευτικής παρέμβασης : α) προς το άτομο β) προς τις διαντιδράσεις μεταξύ των μελών, γ) προς την ομάδα ολόκληρη ως ενότητα. Αν και διάφοροι θεραπευτές μπορεί να εστιάζονται περισσότερο ή λιγότερο σε κάποιον από τους τρεις αυτούς τρόπους, ο συχνότερος εστιασμός είναι στις διαντιδράσεις μεταξύ των μελών με κάποιου βαθμού εστιασμό στις δύο άλλες διαστάσεις.
Καθώς λοιπόν, το βασικό πεδίο παρατήρησης και παρέμβασης στην ομαδική ψυχοθεραπεία είναι οι διαντιδράσεις ανάμεσα στα μέλη, ο πόλος του θεραπευτή είναι κυρίως η διέγερση, συντήρηση, διεύθυνση, επέκταση και ερμηνεία των διαντιδράσεων.

Read more...

Aτομική ψυχοθεραπεία

Ψυχοθεραπεία είναι η μορφή θεραπείας των ψυχικών διαταραχών στην οποία ένα εκπαιδευμένο άτομο εγκαθιστά μια συμφωνία συνεργασίας με τον ασθενή και μεσα από μια καθορισμένη θεραπευτική επικοινωνία – λεκτική και μη λεκτική – επιχειρεί να ανακουφίσει την ψυχική διαταραχή , να αντιστρέψει ή να μεταβάλλει τη δυσπροσαρμοστική συμπεριφορά και να ενθαρρύνει την πρόοδο και την ανάπτυξη της προσωπικότητας .

Η αντανάκλαση μιας επιτυχημένης ψυχοθεραπευτικής προσπάθειας , είτε απευθύνεται στην ανακούφιση των συμπτωμάτων κυρίως (π.χ, θεραπεία συμπεριφοράς ) είναι η καλύτερη λειτουργικότητα του ατόμου στις διαπροσωπικές σχέσεις και στην εργασία και η ευχάριστη χρησιμοποίηση του ελεύθερου χρόνου. Η ανθρώπινη σχέση, λοιπόν , και η ανθρώπινη επικοινωνία είναι η βάση της ψυχοθεραπείας, γεγονός το οποίο αποτελεί προτεραιότητα και βάση της λειτουργίας του κέντρου μας.

Read more...

Ειδική Φροντιστηριακή Υποστήριξη

Είναι μια υπηρεσία απαραίτητη και πρωτοποριακή που παρέχεται προσαρμοσμένη στις ανάγκες των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και συναισθηματικές διαταραχές. Τα παιδιά διδάσκονται τα μαθήματα που κάνουν στο σχολείο όλων των βαθμίδων και εκπαιδεύονται εξατομικευμένα, με τρόπο που ταιριάζει στην ψυχοσύνθεση και την ιδιοσυγκρασία τους, έτσι ώστε ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σχολείου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα και στόχο του κέντρου μας να:
α) Βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση των μαθητών,
β) Αυξάνουμε την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους
γ) Στοχεύουμε στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους

Read more...

Παιγνιοθεραπεία

Tο παιχνίδι επιτρέπει στο παιδί να ζωντανέψει και να επεξεργαστεί προβλήματα που το βασανίζουν, να αναπαραστήσει οικογενειακές καταστάσεις , να εκφράσει συναισθήματα και παρορμήσεις που του είναι «απαγορευμένα» (π.χ. να πετάξει την κούκλα- πατερά από το παράθυρο του κουκλόσπιτου και να δείξει έτσι τον θυμό του γι'αυτόν).
Εκτός από παιχνίδια-αντικείμενα, ο θεραπευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει και άλλους τρόπους για να διεγείρει την φαντασία του παιδιού. Μπορεί π.χ. να συνταιριάξει ιστορίες μαζί με το παιδι. Μπορει να το ρωτήσει ποιο ζώο θα του άρεσε να είναι και γιατί (έτσι παίρνει μια εικόνα για το πώς βλέπει τον εαυτό του). Μπορεί να του ζητήσει να ζωγραφίσει κάποιο πρόσωπο και μετά να το ρωτήσει τι νομίζει ότι νοιώθει ή σκέπτεται αυτό το πρόσωπο.
Όλα τα παραπάνω χρησιμοποιούνται στην αποθεραπεία του παιδιού, όποτε μιλάμε για παιχνιδοθεραπεία.

Read more...

Εργοθεραπεία

Πρόκειται για μορφή θεραπείας που είναι απαραίτητο συμπλήρωμα ή τμήμα της θεραπείας ή τμήμα της θεραπείας περιβάλλοντος και της γενικότερης προσπάθειας κοινωνικοποίησης και αποκατάστασης του ασθενή. Ο ασθενής εμπλέκεται σε διάφορες δραστηριότητες που έχουν κάποιο χρήσιμο στόχο – αυτοφροντίδα, αυτοσυντήρηση, αυτονομία γενικότερα, χειροτεχνία, εκπαίδευση, κοινωνικές δεξιότητες, προεπαγγελματικη κατάρτιση, φροντίδα σπιτιού, ανατροφή παιδιών, διασκέδαση – στα πλαίσια ενός θεραπευτικού περιβάλλοντος που προάγει τις διαπροσωπικές σχέσεις και την κοινωνικοποίηση. 

Read more...

Λογοθεραπεία

Η λογοθεραπεία αφορά την πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων επικοινωνίας που εμφανίζονται σε παιδιά και ενήλικες. Στοχεύει στην ομαλή κοινωνικοποίηση του ατόμου σε πολλά επίπεδα. Αυτό βέβαια προϋποθέτει την άρτια και έγκαιρη και έγκυρη συνεργασία των ειδικών του κέντρου μας με τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς ή άλλους θεραπευτές που ασχολούνται με το άτομο. Η ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας σε κάθε παιδί είναι διαφορετική και αποτελεί πολύπλοκη και πολυσύνδετη διαδικασία. Συμπτώματα που χρήζουν διαδικασία λογοθεραπείας: α)Δυσχέρεια στο σχηματισμό προτάσεων. β)Αδυναμία έκφρασης ,σκέψεών του με τις σωστές λέξεις. Γ)Εμφάνιση γραμματικών και εκφραστικών λαθών. Δ)Δυσκολία ομαλής διεξαγωγής μιας συζήτησης. Δυσκολία στην κατανόηση σύνθετων προτάσεων ή οδηγιών.

Read more...

Συμβουλευτική Γονέων και Ψυχολογική Υποστήριξη

Η οικογένεια είναι ένα δυναμικό σύστημα με μία πορεία ζωής. Τα μέλη της επικοινωνούν, τους ενώνουν δεσμοί αγάπης και έχουν συγκεκριμένους ρόλους. Στις σύγχρονες κοινωνίες, η οικογένεια έχει τροποποιηθεί πολύ, οι ρόλοι είναι συγκεχυμένοι και οι απαιτήσεις πολλές. Συχνά οι γονείς βρίσκονται απέναντι σε δυσεπίλυτα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν σε σχέση με τα παιδιά τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι γονείς μπορεί να αναζητήσουν υποστήριξη σε κάποιον ειδικό.

Η συμβουλευτική γονέων έχει στόχο να ενδυναμώσει το ρόλο κάθε γονέα ώστε ο ίδιος να είναι σε θέση να βοηθήσει το παιδί να ωριμάσει συναισθηματικά και να αυτονομηθεί.

Η συμβουλευτική γονέων απευθύνεται σε γονείς όλων των ηλικιών, και τα πιο συχνά θέματα που αναφέρονται είναι:

Διαζύγιο, απώλεια,
πένθος,
προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών στο σπίτι ή το σχολείο,
δυσκολίες σχολικής προσαρμογής,
μαθησιακές δυσκολίες και
διαταραχή ελλειματικής προσοχής και υπερκινητικότητας,
συναισθηματικά προβλήματα των παιδιών,
οργανικά προβλήματα κ.α.

Οι συνεδρίες μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο με τους γονείς ή το γονέα/κηδεμόνα, ή να πραγματοποιούνται παράλληλα με την ατομική θεραπεία του παιδιού. Η συχνότητα των συνεδριών καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης αλλά και αναγνώρισης των ειδικών αναγκών κάθε οικογένειας.

Read more...

Νοητική Υστέρηση

H μελέτη της νοητικής υστέρησης παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες κυρίως λόγω της εξαιρετικής ανομοιογένειας των περιπτώσεων που ταξινομούνται υπό αυτόν τον όρο. Άλλωστε η νοητική υστέρηση διαφέρει από όλα τα υπόλοιπα προβλήματα αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας που περιγράφονται, διότι δεν αποτελεί συγκεκριμένη διαταραχή και δεν είναι σαφώς οριοθετημένη κλινική οντότητα αλλά εμφανίζεται ως κυρίαρχο ή δευτερεύων σύμπτωμα πολλών διαφορετικών συνδρόμων και διαταραχών. Πολλές φορές μάλιστα, είναι συνέπεια κακών συνθηκών διαβίωσης και σχετίζεται ευθέως με το κοινωνικό – οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων.
Ανάλογα με την αιτιολογία της, διαφοροποιούνται σημαντικά τα συνωδά προβλήματα, η έκταση της , η επίδραση που ασκεί στην προσαρμογή του ατόμου και η πρόγνωση για την εξέλιξη της. Δύο άτομα με την ιδία διαταραχή ενδέχεται να διαφέρουν πολύ ως προς την κλινική τους εικόνα ιδιαίτερα έντονη, ωστόσο , είναι η διαφορά που μπορεί να παρατηρηθεί ανάμεσα σε δυο άτομα που παρουσιάζουν νοητική υστέρηση. Ένα παιδί με νοητική υστέρηση λόγω διαβίωσης σε μορφωτικά περιοριστικά περιβάλλον, ένα παιδί με μέτρια νοητική υστέρηση λόγω συνδρόμου DOWN και ένα παιδί με σοβαρή ή βαριά νοητική υστέρηση λόγω πολλαπλών οργανικών προβλημάτων – τα οποία μπορεί να οφείλονται σε εγκεφαλική παράλυση- έχουν ελάχιστες έως μηδαμινές ομοιότητες μεταξύ τους. Είναι επομένως σκόπιμο να έχουμε υπόψη μας αυτές τις διαφορές όταν μιλάμε, γενικά , για «άτομα με νοητική υστέρηση».
Σύμφωνα με τον Αμερικανικό σύνδεσμο για την νοητική υστέρηση «.... Η νοητική υστέρηση είναι παρούσα όταν ειδικοί νοητικοί περιορισμοί επηρεάζουν την ικανότητα του ατόμου να αντιμετωπίσει τις συνήθεις προκλήσεις της καθημερινής ζωής στην κοινότητα. Αν οι νοητικοί περιορισμοί δεν έχουν πραγματικοί επίδραση στην λειτουργικότητα του, τότε το άτομο εν έχει νοητική υστέρηση.»
Είναι λοιπόν πιθανόν ένα άτομο με δείκτη νοημοσύνης 70, το οποίο ζει σε χωριό και ασκεί απλή αγροτική εργασία να μην αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα προσαρμογής και να μη θεωρείται ως άτομο με νοητική υστέρηση. Αντίθετα , ένα άτομο με τον ίδιο δείκτη νοημοσύνης , το οποίο ζει σε μια μεγαλούπολη, όπου οι τεχνολογικές εξελίξεις απαιτούν αναπτυγμένες γνωστικές και νοητικές ικανότητες, ενδέχεται να αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα προσαρμογής και να ανταποκρίνεται στα κριτήρια της ήπιας νοητικής υστέρησης. Επίσης ένα παιδί με δείκτη νοημοσύνης 70 ενδέχεται να αντιμετωπίζει δυσκολίες προσαρμογής στο σχολειό, διότι οι νοητικές ικανότητες δεν του επιτρέπουν να αφομοιώσει το σύνολο της διδακτέας ύλης. Το ιδιο παιδί όμως μπορεί να μην αντιμετωπίζει δυσκολίες προσαρμογής όταν τελειώσει το σχολειό και μάθει να ασκεί ένα απλό πρακτικό επάγγελμα, όποτε να μην ανταποκρίνεται πλέον στα κριτήρια της νοητικής υστέρησης.
Επομένως, στην περίπτωση της νοητικής υστέρησης, δεν μιλάμε μόνο για διαφορετικές πολιτισμικές επιδράσεις ή για περιβαλλοντικούς παράγοντες που ευνοούν την εκδήλωση μιας διαταραχής αλλά για την ίδια την ύπαρξη της νοητικής υστέρησης, η οποία μπορεί να υφίσταται ή να μην υφίσταται ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο ζει και μεγαλώνει το άτομο. Για το λόγο αυτόν άλλωστε η νοητική υστέρηση έχει αντιμετωπιστεί με πολλούς , διαμετρικά αντιθέτους τρόπους, κατά την διάρκεια των αιώνων. Δεν είναι μόνο τα επιστημονικά κριτήρια για την διάγνωση της νοητικής υστέρησης που έχουν υποστεί αλλαγές, αλλά κυρίως ο τρόπος που η επιστήμη ερμηνεύει και η κοινωνία αντιλαμβάνεται και αποδέχεται τα άτομα με νοητικές ανεπάρκειες.

Read more...

Αυτιστική Διαταραχή και άλλες Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

H αυτιστική διαταραχή γνωστή και ως αυτισμός, εντάσσεται στην κατηγορία των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών. Οι διαταραχές αυτές χαρακτηρίζονται από σοβαρά ελλείμματα σε πολλούς τομείς της ανάπτυξης ταυτόχρονα, γι'αυτό και ονομάζονται διάχυτες. Τα πιο σοβαρά ελλείμματα ωστόσο παρουσιάζονται στους τομείς της κοινωνική αλληλεπίδρασης και των δεξιοτήτων επικοινωνίας. Επιπλέον, οι διαταραχές αυτές χαρακτηρίζονται από στερεότυπες μορφές συμπεριφοράς, ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων. Οι υπόλοιπες Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές είναι η διαταραχή Asperger, η διαταραχή Rett, η παιδική αποδιοργανωτική διαταραχή και η διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς.
Ο αυτισμός είναι η διαταραχή που εμφανίζεται πιο συχνά από τις άλλες και αναφέρεται σε μια σοβαρή μορφή ψυχοπαθολογίας που εμφανίζεται νωρίς κατά την βρεφική ηλικία.
Η διαταραχή Rett χαρακτηρίζει ορισμένα παιδιά τα οποία αρχίζουν να εμφανίζουν ορισμένα ελλείμματα μετά από μια σύντομη περίοδο ομαλής ανάπτυξης.
Η παιδική αποδιοργανωτική διαταραχή αναφέρεται σε ορισμένα παιδιά τα οποία εμφανίζουν μια συνολική παλινδρόμηση σε πολλούς τομείς της ανάπτυξης τους μετά από μια περίοδο ομαλής ανάπτυξης.
Η διαταραχή Asperger περιγράφει μια ομάδα παιδιών τα οποία παρουσιάζουν τα ίδια συμπτώματα με τα παιδιά με αυτισμό αλλά δεν έχουν ελλείμματα στη γλωσσική ανάπτυξη.
Τέλος , η διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς αναφέρεται στα παιδιά εκείνα που παρουσιάζουν σοβαρά ελλείμματα στην ανάπτυξη τους αλλά δεν πληρούν εξολοκλήρου τα κριτήρια για καμία από τις παραπάνω διαγνωστικές κατηγορίες.
Ο αυτισμός είναι μια διαταραχή η οποία επηρεάζει όλους τους Τομείς της αλληλεπίδρασης του ατόμου με το περιβάλλον του και οδηγεί σε απομόνωση και ακραία αποτυχία της διαδικασίας της κοινωνικοποίησης. Τα αυτιστικά παιδιά δημιουργούν έναν δικό τους κόσμο, στον οποίο δεν επιτρέπουν την συμμετοχή άλλων ανθρώπων και στων οποίων δεν δέχονται άλλες παρεμβάσεις και αλλαγές. Δείχνουν ελάχιστο ενδιαφέρον για τους άλλους, ακόμα και τα μέλη της οικογένειας τους , και προτείνουν να μένουν μόνα τους και να ασχολούνται με διάφορα αντικείμενα με το δικό τους ιδιαίτερο τρόπο.
Η γλωσσική τους ανάπτυξη είναι άλλος ένας τομέας ο οποίος παρουσιάζει σοβαρά ελλείμματα. Περίπου τα μισά αυτιστικά παιδιά δεν αναπτύσσουν λόγο ή μπορεί να προφέρουν μεμονωμένες λέξεις η εκφράσεις. Τα άλλα μισα αναπτυσουν μια ιδιαίτερη μορφή λόγου με πολλές ιδιορρυθμίες και με βασικό χαρακτηριστικό το μη λειτουργικό χαρακτήρα του λόγου. Ο λόγος , ακόμα και στις περιπτώσεις που υπάρχει, δεν αποτελεί για τα παιδιά αυτά μέσο επικοινωνίας διότι, συνήθως, δεν εκδηλώνεται διάθεση επικοινωνίας.
Επιπλέον, τα παιδιά αυτά διαθέτουν ένα πλούσιο ρεπερτόριο στερεότυπων κινήσεων και μορφών συμπεριφοράς , τις οποίες επαναλαμβάνουν συχνά με μεγάλη εμμονή. Αυτές οι μορφές συμπεριφοράς φαίνεται να παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον γι'αυτά τα παιδιά και να απορροφούν όλη τους την προσοχή για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αν επιχειρήσει να διακόψει η να παρεμποδίσει την εκτέλεση αυτών των δραστηριοτήτων , βρίσκεται συνήθως αντιμέτωπος με εξαιρετικά έντονα ξεσπάσματα εκνευρισμού και θύμου.
Το νοητικό επίπεδο των παιδιών αυτών μπορεί να κυμανθεί από τα ανώτερα επίπεδα της νοημοσύνης μέχρι τις βαρύτερες μορφές νοητικής υστέρησης . Επίσης , ορισμένα από αυτά τα παιδιά ενδέχεται να παρουσιάσουν κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες, για παράδειγμα στα μαθηματικά η στη μουσική , γεγονός που προκαλεί την έκπληξη και το ενδιαφέρον τόσο του οικείου περιβάλλοντος όσο και των ειδικών. Ωστόσο, ακόμα και η ύπαρξη τέτοιων ειδικών ταλέντων δεν μπορεί να αντισταθμίσει τα συναισθήματα ματαίωσης που βιώνουν συνήθως όσοι ασχολούνται με ένα αυτιστικό παιδί και τα ποια προκαλούνται από την έλλειψη ενδιαφέροντες του παιδιού για επικοινωνία και από την αδυναμία εγκατάστασης μιας συναισθηματικής σχέσης μαζί του.

Read more...

Διάγνωση – Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών

Για πολλά χρόνια, οι δυσκολίες ορισμένων ατόμων στην ανάγνωση ή την ομιλία συχνά αποδίδονταν στο μειωμένο κίνητρο του παιδιού ή στην ελλιπή και ανεπαρκή αγωγή του από γονείς και παιδαγωγούς. Η ανάπτυξη τεχνικών νευροαπεικόνισης συνέβαλε ουσιαστικά στην αναγνώριση της ύπαρξης διάφορων τόσο στη δομή του εγκεφάλου όσο και στην ανάπτυξη των παιδιών με δυσκολίες μάθησης και επικοινωνίας. Οι σύγχρονες τεχνικές διευκολύνουν την έγκαιρη αναγνώριση των ατόμων με δυσκολίες μάθησης και επικοινωνίας και έτσι εξασφαλίζονται γι'αυτά καλύτερες ευκαιρίες, προσαρμοσμένες στις δικές τους δυνατότητες.
Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση μεταξύ γλωσσικής ανάπτυξης και μαθησιακών δυσκολίων . Υιοθετούμε αυτή την προσέγγιση επειδή οι διαταραχες επικοινωνίας, οι οποίες εντοπίζονται συνήθως νωρίς κατά την προσχολική ηλικία, και οι μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίες τις περισσότερες φορές αναγνωρίζονται μετά την είσοδο του παιδιού στο δημοτικό σχολείο, φαίνεται πως συχνά μπορεί να έχουν την ίδια αιτιολογία και να σχετίζονται στενά. Η διαπίστωση αυτή ενισχύεται και από ερευνητικά δεδομένα, σύμφωνα με τα οποίθα το 85% των παιδιών τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα ομιλίας στην ηλικία των τεσσάρών ετών, αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες στην ηλικία των οκτώ ετών, παρά το γεγονός ότι οι γλωσσικές τους ικανότητεςβελτιώνονται όσο αυτά μεγαλώνουν.
Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος, ο οποίος αναφέρεται σε ειδικές δυσκολίες στην αναγνωση, τη γραφή και τα μαθηματικά, όπωψς αυτές προσδιορίζονταιαπό ειδικά τεστ επίδοσης, στα οποία οι επιδόσεις του παιδιού είναι σημαντικά κατώτερες από τις αναμενόμενες σε σχέση με την ηλικία, το νοητικό επίπεδο και το επίπεδο της τάξης στην οποία φοιτά το παιδί.
Οι διαταραχές επικοινωνίας είναι ένας διαγνωστικός όρος ο οποίος αναφέρεται στη δυσκολία παραγωγης των ήχων της ομιλίας (φωνολογική διαταραχή) ή σε δυσκολίες στη φυσιολογική ροή της ομιλίας(τραυλισμός). Επίσης μπορεί να αναφέρεται σε δυσκολίες στη χρήση του προφορικού λόγου (διαταραχή της γλωσσικής έκφρασης) ή σε δυσκολίες στην κατανόηση του προφορικού λόγου (μικτή διαταραχή της γλωσσικήςεκφρασης – κατανοησης). Αυτές οι διαταραχές συνήθως συνδέονται αναπτυξιακά με τις διαταραχές μάθησης, οι οποίες εμφανίζονται αργότερα.
Οι διαταραχές μάθησης επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα με φυσιολογική ή ανώτερη του φυσιολογικού νοημοσύνη προσλαμβάνουν ή εκφραζουν τις πληροφορίες. Σε αντίθεση με τις περισσότερες ανικανότητες, η μαθησιακή ανικανότητα αποτελεί στη βάση της μια κρυμμένη «αναπηρία», η οποία συχνά μπορεί να μην ανιχνευτεί στα μικρά παιδιά. Γι'αυτό , τα παιδιά και οι ενήλικες με μαθησιακές διαταραχές συχνά δεν έχουν να αντιμετοπίσουν μόνο τις δυσκολίες τους στηγραφή, την ανάγνωση ή τα μαθηματικά αλλά και την αμφισβήτησητου οικογενειακού και κοινωνικού τους περιβάλλοντος ως προς την ύπαρξη αυτών των δυσκολιών και ως προς την ιδιαίτερη προσοχή με την οποία πρεπει να αντιμετοπίζονται.
Οι διαταραχές μάθησης συνήθως επηρεάζουν τις ακαδημαικές επιδόσεις , αφού παρεμποδίζουν το παιδί στην ανάγνωση, την γραφή και τα μαθηματικά. Επιπλέον όμως, οι δυσκολίες αυτές μπορει να επηρεάζουν και άλλους τομείς της ζωής του ατόμου, όπως την εργασία του, την οικογενειακή του ζωή καθως και τις διαπροσωπικές του σχέσεις. Σε μερικά άτομα , οι δυσκολίες στη μάθηση μπορεί να είναι τόσο ειδικές που να αφορούν ένα πολύ περιορισμένο φάσμα των ικανοτήτων τους , ενώ σε άλλα, οι δυσκολίες αυτές μπορεί να είναι ευρύτερες, έτσι ώστε να τους δημιουργούν προβλήματα τόσο στις καθημερινές του δραστηριότητες όσο και τις κοινωνικές τους συναλλαγές. Κάθε τύπος μαθησιακής διαταραχής ο οποίος σχετίζεται με την ανάγνωση , τη γραφή , τα μαθηματικά ή τη γλώσσα, χαρακτηρίζεται από τον ειδικότερο της ορισμό και τα συγκεκριμένα κριτήρια για την διάγνωσή της.

Read more...

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)

Η ενεργητικότητα και η αυξημένη κινητική δραστηριότητα αποτελούν φυσιολογικά χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς των παιδιών, ιδιαίτερα κατά την προσχολική ηλικία. Στην προσπάθεια τους να εξερευνήσουν το περιβάλλον και να ανταποκριθούν στην πλειάδα των ερεθισμάτων που δέχονται, συχνά τα παιδιά μεταπηδούν από τη μια δραστηριότητα στην άλλη, είναι ζωηρά και συμπεριφέρονται με παρορμητικότητα και ανυπομονησία.
Ορισμένα παιδιά όμως παρουσιάζουν ενεργητικότητα και κινητική δραστηριότητα σε υπερβολικό βαθμό, σε σχέση με τα άλλα παιδιά της ίδιας χρονολογικής ηλικίας. Η ικανότητα αυτών των παιδιών να διατηρούν την προσοχή και το ενδιαφέρον τους στη δραστηριότητα με την οποία ασχολούνται και να φέρουν σε πέρας τα καθήκοντα τα οποία τους ανατίθενται είναι εξαιρετικά μειωμένη. Επιπλέον η παρορμητική τους συμπεριφορά αποκλίνει σημαντικά σε ένταση και συχνότητα από παρόμοιες μορφές συμπεριφοράς των συνομήλικων τους. Πολλές φορές παρουσιάζουν αντιδραστική συμπεριφορά και έλλειψη συνεργατικής διάθεσης. Συνολικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτά τα παιδιά, αν και φαίνεται να έχουν φυσιολογική νοημοσύνη, δυσκολεύονται εξαιρετικά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος και να συμπεριληφθούν με τρόπο ανάλογο του αναπτυξιακού τους επιπέδου.
Με το πέρασμα του χρόνου, καθώς οι απαιτήσεις του περιβάλλοντος αυξάνουν σε αριθμό και πολυπλοκότητα, τα παιδιά αυτά ενδέχεται να αντιμετωπισουν σοβαρές δυσκολίες στους τομείς της σχολικής, κοινωνικής και συναισθηματικής τους προσαρμογής. Η αδυναμία τους να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στις απαιτήσεις γονέων και δασκάλων για έλεγχο της συμπεριφοράς τους με βάση προκαθορισμένους κανόνες, φαίνεται συχνά ανεξήγητη η ερμηνεύεται ως ένδειξη τεμπελιάς, αντιδραστικότητας ή κακής διαπαιδαγώγησης. Αυτού του είδους οι ερμηνείες συχνά οδηγούν γονείς και δάσκαλους σε συνεχείς επιπλήξεις και τιμωρίες σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις ανεπιθύμητες μορφές συμπεριφοράς του παιδιού. Οι χειρισμοί αυτοί τις περισσότερες φορές επιδεινώνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση και οδηγούν σε αδιέξοδο τους ενήλικες που ασχολούνται με αυτά τα παιδιά. Σε πολλές περιπτώσεις, μετά την παρότρυνση του σχολείου, ορισμένοι γονείς ενδέχεται να απευθυνθούν σε εμάς.
Όλα τα προαναφερόμενα και σύμφωνα με την επιστημονική ορολογία η οποία μελετάτε πάνω από εκατό χρόνια, η διάγνωση είναι η «Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας» (ΔΕΠ-Υ).
Η ΔΕΠ-Υ είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή , οργανικής αιτιολογίας , η οποία ασκεί αρνητική επίδραση σε πολλούς τομείς λειτουργικότητας του παιδιού και προκαλεί σοβαρές και επίμονες δυσκολίες τόσο στο ίδιο το παιδί όσο και στο οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Read more...
Subscribe to this RSS feed