Χατζηδράκογλου Μαρία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 

29/09/2014–21/06/2018 Δασκάλα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) ΕΠΠ επίπεδο 6

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη (Ελλάδα)

09/11/2015–17/11/2017 Βεβαίωση Επάρκειας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

Σχολή Νοηματικής Γλώσσας ''ΚΟΣΜΟΣ'', Θεσσαλονίκη (Ελλάδα)

20/03/2016 Παρακολούθηση Σεμιναρίου

Εκπαίδευση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και την χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή (European Resuscitation Council)

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 

Μητρική(ές) γλώσσα(ες) Eλληνικά
Επικοινωνιακές δεξιότητες -Ιδιαίτερα ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες
-Εξαιρετικές σχέσεις με παιδιά και εφήβους
-Συνεργάσιμη με συνέπεια και υπευθυνότητα
Οργανωτικές / διαχειριστικές -Καλές οργανωτικές δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσω προγράμματος εθελοντισμού, φύλαξης
δεξιότητες ατόμων με αναπηρία ''Μιλάμε για τον Αυτισμό''
Επαγγελματικές δεξιότητες -Καλή διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αποκτήθηκε μέσω Πρακτικής Άσκησης σε
σχολικές μονάδες και δομές Ειδικής Αγωγής ( 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Παύλου, Θεσσαλονίκη - 4ο
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης)