Αλεξάνδρα Κουστερίδου

Όνομα: Αλεξάνδρα
Επίθετο: Κουστερίδου

ΣΠΟΥΔΕΣ

2012: Απόφοιτη τμήματος Λογοθεραπείας, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ με βαθμό πτυχίου 8,42 (Λίαν Καλώς).

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

1. 2013 – 2014 : Παρακολούθηση προγράμματος κλινικής εκπαίδευσης στην παθολογία του λόγου.
2. 2014: Παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα «Δυσπραξία και αισθητηριακή ολοκλήρωση».
3. 2013: Παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα «Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (αξιολόγηση και παρέμβαση)».
4. 2012: Βεβαίωση επάρκειας Αθηνά τεστ (τεστ διάγνωσης δυσκολιών μάθησης και δυσλεξίας).
5. 2012: Παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα «Χαλάρωση- Αναπνοή- Φωνή».
6. 2012: Παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα «Άρθρωση και Αποκατάσταση των υγρών και ρινικών φωνημάτων».
7. 2012: Παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα «Τραυλισμός: Αντιμετώπιση και πρώιμη παρέμβαση».
8. 2010: Παρακολούθηση του Πανευρωπαϊκού σεμιναρίου με θέμα «Comprehensive Management of Dysphagia».
9. 2008: Παρακολούθηση ημερίδας με θέμα «Παρουσίαση και προοπτικές χρήσεως Ηλεκτρονικού Υλικού στις Διαταραχές Λόγου».
10. 2008: Παρακολούθηση ημερίδας με θέμα «Στροβοσκοπικός έλεγχος Λάρυγγα-Πρακτική εξάσκηση».

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1) Οκτώβριος 2011 – Μάρτιος 2012: Πρακτική Άσκηση στο κέντρο Λογοθεραπείας «Λογομάθεια».
2) Μάιος 2012 έως σήμερα: Κατ' οίκον συνεδρίες λογοθεραπείας.
3) Σεπτέμβριος 2012- Ιούνιος 2013: Εξωτερική συνεργάτης λογοθεραπεύτρια στο κέντρο Λογοθεραπείας «Λογομάθεια».
4) Οκτώβριος 2012 έως σήμερα: Εξωτερική συνεργάτης λογοθεραπεύτρια στο κέντρο ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και ψυχικής υγείας «KIDS CENTER».
5) Σεπτέμβριος 2013 έως σήμερα: εξωτερική συνεργάτης λογοθεραπεύτρια στο κέντρο ειδικής αγωγής που εκπροσωπείται από την κα. Λαζαρίδου Σοφία.